Sözleşmeli Bilişim Personeli
Sözlü/Uygulamalı Mülakat Sınav Sonucu